Inspecties +, wij inspecteren kunstwerken.

Wij zijn een adviesbureau gericht op civieltechnische kunstwerkinspecties. Wij helpen u graag bij het inspecteren en beoordelen van diverse bouwkundige constructies, ook wel kunstwerken genoemd. Onder kunstwerken verstaan wij onder andere bruggen, viaducten, tunnels, sluizen en dammen. Aanvullend kan straatmeubilair opgenomen worden in de scope.

Wij onderscheiden ons door onze laagdrempelige en persoonlijke aanpak. U mag ons altijd bellen voor kosteloos telefonisch advies! Wij denken met u mee en bepalen samen met u welke aanpak wenselijk is voor uw situatie, u krijgt advies op maat! Daarbij zijn onze adviseurs en inspecteurs direct beschikbaar voor een calamiteit en hebben wij een snelle reactietijd voor grotere opgaven.

 

Toestandsinspectie

Door middel van een visuele beoordeling worden de constructieve onderdelen van het kunstwerk geïnspecteerd en in kaart gebracht. Dit doen wij volgens de NEN-2767-4 norm, hierbij worden het object in onderdelen opgesplitst. Aan deze onderdelen worden schadebeelden gekoppeld en wordt een conditiescore bepaald (1 t/m 6). Lees meer ->

Instandhoudingsinspectie

Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om het kunstwerk in stand te houden gedurende de (rest)levensduur. Aan de hand van beeldmateriaal lichten we het risico, de oorzaak en benodigde herstelmaatregelen van schades toe. Wij leggen de onderhoudstoestand vast in een rapportage. Deze stellen wij op aan de hand van bureauonderzoek, de inspectie en een risico-inventarisatie.

U ontvangt van ons ook altijd een kunstwerkpaspoort per object, met daarin alle algemene gegevens en onderhoudsgegevens zoals geconstateerde gebreken en (gepland) onderhoud met datum en kosten. Optioneel leveren wij een overzichtskaart aan waar wij alle kunstwerken intekenen.

U ontvangt van ons ook altijd een kunstwerkpaspoort per object, met daarin alle algemene gegevens en onderhoudsgegevens zoals geconstateerde gebreken en (gepland) onderhoud met datum en kosten. Optioneel leveren wij een overzichtskaart aan waar wij alle kunstwerken intekenen. Lees meer –>

Constructieve beoordeling

Wanneer kunstwerken ouder zijn, ontbreken er vaak gegevens zoals de toegepaste betonkwaliteit of de hoeveelheid wapening. Met het doen van destructief of niet-destructief onderzoek kunnen wij voor u de missende gegevens in beeld brengen en een constructieve beoordeling van het kunstwerk maken. Ook gespecialiseerde berekeningen zijn voor ons geen probleem. Lees meer ->

 

Beleid- en beheersplannen

Met een goed beleid wordt het voor een kunstwerkbeheerder makkelijker om zijn jaarlijks onderhoud in te plannen. Er is vaak sprake van uitstel van onderhoud. Dit resulteert in een slecht onderhouden areaal wat op lange termijn alleen maar meer kosten met zich meebrengt. Wij helpen u graag met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of beleidsplan om u te ontzorgen in dit proces. Lees meer ->

Wat u van ons mag verwachten:

Altijd telefonisch bereikbaar, indien mogelijk helpen wij u direct kosteloos per telefoon;

  • Altijd een inspecteur en/of adviseur beschikbaar op zeer korte termijn;
  • Wij leveren maatwerk en denken met u mee in de beste aanpak;
  • Inventarisatie volgens de NEN2767-4;
  • Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de aanbeveling CUR117, B1, B2 en C2 voor ieder kunstwerk;
  • Ook kunnen wij voor u de civiele kunstwerken vooraf (steekproefsgewijs) schouwen om een passend voorstel te maken;
  •