Inspectie + wij inspecteren kunstwerken.

Voor het inspecteren van een enkel object tot het in kaart brengen van uw gehele areaal bent u bij ons op de juiste plek. Door onze jarenlange ervaring en aangesloten samenwerkingspartners kunnen wij u helpen bij elke vraag. Van calamiteit tot een volledig beheer- en/of beleidsvisie.
Door onze flexibele samenwerking ontstaat er een unieke combinatie tussen inspecteurs en adviseurs. Hierdoor kunnen we snel schakelen en projecten beter op elkaar afstemmen.

 

Wij onderscheiden ons door onze snelle reactietijd, voor elke opgave die snel een oplossing vereist, en onze toegankelijkheid. Wij denken altijd graag met u mee en geven u een transparant en eerlijk advies. Aan de hand van een constructief model rekenen we de kunstwerken door, bepalen we de restlevensduur en stellen we vast of er maatregelen moeten worden getroffen op de korte of lange termijn.

 

Om de toestand van uw civiele kunstwerken in uw areaal inzichtelijk te maken, inspecteren en adviseren wij over de meest doelmatige (onderhoud)maatregelen en stellen meerjaren onderhoudsplannen (MJOP) op. Deze toestandsinspecties kunnen worden gecombineerd met risicoanalyses. De uitkomst bespreken wij met u en we plannen het uit te voeren onderhoud op basis van risico’s, prioriteiten en beschikbaar budget. Wij voeren conditiemetingen uit volgens de NEN 2767-4, gericht op civiele kunstwerken. Afhankelijk van uw wensen wordt de diepgang van de inspectie bepaald. Bij voorkeur maken we gebruik van standaarden/methodieken, zoals opgenomen in CUR 117.

 

 

Brug inspecties plus

Toestandsinspectie

Door middel van een visuele beoordeling worden de constructieve onderdelen van het kunstwerk geïnspecteerd en in kaart gebracht. Dit doen wij volgens de NEN-2767-4 norm, hierbij worden het object in onderdelen opgesplitst. Aan deze onderdelen worden schadebeelden gekoppeld en wordt een conditiescore bepaald (1 t/m 6).

Instandhoudingsinspectie

Tijdens deze inspectie wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om het kunstwerk in stand te houden gedurende de (rest)levensduur. Aan de hand van beeldmateriaal lichten we het risico, de oorzaak en benodigde herstelmaatregelen van schades toe. Wij leggen de onderhoudstoestand vast in een rapportage. Deze stellen wij op aan de hand van bureauonderzoek, de inspectie en een risico-inventarisatie.

U ontvangt van ons ook altijd een kunstwerkpaspoort per object, met daarin alle algemene gegevens en onderhoudsgegevens zoals geconstateerde gebreken en (gepland) onderhoud met datum en kosten. Optioneel leveren wij een overzichtskaart aan waar wij alle kunstwerken intekenen.

Constructieve beoordeling

Wanneer kunstwerken ouder zijn, ontbreken er vaak gegevens zoals de toegepaste betonkwaliteit of de hoeveelheid wapening. Met het doen van destructief of niet-destructief onderzoek kunnen wij voor u de missende gegevens in beeld brengen en een constructieve beoordeling van het kunstwerk maken. Ook gespecialiseerde berekeningen zijn voor ons geen probleem.

 

Beleid- en beheersplannen

Met een goed beleid wordt het voor een kunstwerkbeheerder makkelijker om zijn jaarlijks onderhoud in te plannen. Er is vaak sprake van uitstel van onderhoud. Dit resulteert in een slecht onderhouden areaal wat op lange termijn alleen maar meer kosten met zich meebrengt. Wij helpen u graag met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of beleidsplan om u te ontzorgen in dit proces.

Onze projecten zijn (altijd) inclusief:

  • Een vooroverleg om samen de kaders vast te stellen.
  • Het “inlezen” van de beschikbare gegevens.

Wat u van ons mag verwachten:

  • Altijd telefonisch bereikbaar, indien mogelijk helpen wij u direct kosteloos per telefoon;
  • Altijd een inspecteur en/of adviseur beschikbaar op zeer korte termijn;
  • Wij leveren maatwerk en denken met u mee in de beste aanpak;
  • Inventarisatie volgens de NEN2767-4;
  • Wij voeren de werkzaamheden uit volgens de aanbeveling CUR117, B1, B2 en C2 voor ieder kunstwerk;
  • Ook kunnen wij voor u de civiele kunstwerken vooraf (steekproefsgewijs) schouwen om een passend voorstel te maken;
  • Een schouw of vooropname leggen wij vast op foto en indien gewenst ook op film.

Partners